Användning av en grisgödseljäsning för anteckningar

2023-05-08

1) Kontrollera vätskenivåns höjd innan tanksteriliseringen, och alla elektroder är inte under vätskenivån.
2) Innan öppninggrisgödseljäsningtillförsel, kontrollera om kylvattnet är påslaget och temperatursonden har kommit in i tanken, annars kommer värmekretsen att brinna ut.
(https://www.casonmetalproducts.com/aerobic-vertical-fermentation-machine.html)
3) Igrisgödseljäsningprocess måste vi hålla arbetsbordet rent, rensa upp de använda kulturflaskorna och andra föremål i tid och torka den utspillda syran, alkalilösningen eller vattnet omedelbart.
4) Särskild försiktighet bör iakttas för pH-elektroder och dyra komponenter för tankinstallation, demontering och sterilisering.